;

Mời các bạn tham khảo video trên và đừng quên đăng ký nếu thấy kênh hữu ích TẠI ĐÂY

Thị trường chứng quyền 05-09/08/2019: Sự phân hóa trong từng nhóm

Chứng Quyền Đảm Bảo

Thị trường chứng quyền 05-09/08/2019: Sự phân hóa trong từng nhóm

Thị trường chứng quyền 05-09/08/2019: Sự phân hóa trong từng nhóm

Thị trường chứng quyền có sự phân hóa giữa các chứng quyền trong cùng một nhóm trong phiên giao dịch ngày 02/08/2019. Khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch sụt giảm đáng kể. Khối ngoại bán ròng trong tuần qua.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Thị trường chứng quyền có diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 02/08/2019. Các chứng quyền CMBB1902, CFPT1902CFPT1903 là ba chứng quyền tăng mạnh nhất trong phiên cuối tuần. Trái lại, CHPG1901, CHPG1903CMBB1901 là ba chứng quyền giảm giá mạnh nhất trong phiên này.

Khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch giảm trở lại và đạt mức thấp nhất trong tuần qua. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong tuần giao dịch vừa qua. Bên cạnh hai mã quen thuộc là CHPG1902CVNM1901, khối này cũng dã giao dịch các mã khác như CFPT1903, CHPG1901, CMBB1902 và CMWG1904.

Trong phiên giao dịch ngày 02/08/2019, chứng quyền CVNM1901 là chứng quyền được giao dịch sôi động nhất. Tuy nhiên, xét về giá trị giao dịch thì CMWG1903 đang dẫn đầu.

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 04/08/2019, khung giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Các chứng quyền CHPG1903 và CMWG1901 là hai mã chứng quyền được định giá hấp dẫn nhất hiện nay. Sự giảm điểm của thị trường cơ sở có những tác động tiêu cực đến thị trường chứng quyền. Điều này khiến cho các chứng quyền CHPG1903 và CMWG1901 trở nên kém hấp dẫn giới đầu tư.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FiLi

"

Mời các bạn tham khảo video và đừng quên nhấn vào đăng ký nếu thấy kênh hữu ích TẠI ĐÂY

Mời các bạn tham khảo video và đừng quên nhấn vào đăng ký nếu thấy kênh hữu ích TẠI ĐÂY