;

Mời các bạn tham khảo video trên và đừng quên đăng ký nếu thấy kênh hữu ích TẠI ĐÂY

BID, ACL, TCD, PAC, TAR: Thông tin giao dịch cổ phiếu

Hoạt động doanh nghiệp
BID, ACL, TCD, PAC, TAR: Thông tin giao dịch cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID): Ngày 6/11, KEB Hana Bank, Co., Ltd đã mua 603,3 triệu cổ phiếu, tương đương 15% vốn. Trước giao dịch, KEB Hana Bank, Co., Ltd không là cổ đông tại BIDV.

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (ACL): Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Ngọc Bích đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 302.000 cổ phiếu, tương đương 1,3% vốn. Giao dịch thực hiện qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, từ ngày 14/11 đến 10/12.

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Trần Thị Vân Loan đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 12 triệu cổ phiếu, tương đương 52,4% vốn. Giao dịch thực hiện qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, từ tháng 14/11 đến ngày 10/12.

CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TCD): Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc điều hành Lê Thị Mai Loan đăng ký mua 300.000 cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 15/11 đến 14/12. Sau giao dịch, bà Loan nắm giữ 1,9 triệu cổ phiếu, tương đương 4,5% vốn.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hồ Nam đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 2,6 triệu cổ phiếu, tương đương 6,1% vốn. Giao dịch hực hiện qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 14/11 đến 13/12.

CTCP Pin Ắc quy miền Nam (PAC): Công đoàn đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 2,1 triệu cổ phiếu qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 14/11 đến 11/12.

Từ ngày 10/10 đến 8/11, Công đoàn đã mua 174.370 cổ phiếu trong số 200.000 cổ phiếu đăng ký qua phương thức giao dịch khớp lệnh, do giá cổ phiếu trên thị trường biến động hơn kỳ vọng. Sau giao dịch, Công đoàn nắm giữ 1,9 triệu cổ phiếu.

CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (TAR): Ngày 7/11, bà Trương Thị Thanh Ngọc đã bán 376.100 cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ còn 4 triệu cổ phiếu, tương đương 11,5% vốn.

"

Mời các bạn tham khảo video và đừng quên nhấn vào đăng ký nếu thấy kênh hữu ích TẠI ĐÂY