(ĐTCK) Trong tháng 6/2019, VNDIRECT sẽ phát hành chứng quyền trên 2 mã cơ sở là MWG (CTCP Đầu tư Thế giới Di động) và FPT (CTCP FPT). 
Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, Trưởng phòng Phân tích doanh nghiệp vừa và nhỏ VNDIRECT, đây là các doanh nghiệp đầu ngành có vốn hóa lớn, thanh khoản cao, nên rủi ro bị thao túng giá cổ phiếu thấp và VNDIRECT có thể dễ dàng mua các cổ phiếu này để phòng ngừa rủi ro, đảm bảo thanh toán cho nhà đầu tư khi chứng quyền đáo hạn.
Ông Trần Anh Dũng, Giám đốc Chiến lược thị trường VNDIRECT cho biết: “Sản phẩm chứng quyền có bảo đảm mang đến một kênh đầu tư mới với tỷ lệ đòn bẩy cao, tỷ suất sinh lời cao, mức lỗ xác định và vốn đầu tư thấp chỉ bằng 7-15% giá chứng khoán cơ sở”.
Bên cạnh đó, phương thức thanh toán chênh lệch bằng tiền khi chứng quyền đáo hạn tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư gián tiếp và tăng cường vị thế tại các cổ phiếu đã hết room. Tuy nhiên, sản phẩm này cũng có một số rủi ro như vòng đời giới hạn, có thể mất toàn bộ vốn đầu tư ban đầu nếu như đáo hạn giá thanh toán chứng quyền nhỏ hơn giá thực hiện. 
Hoàng Anh