;

Mời các bạn tham khảo video trên và đừng quên đăng ký nếu thấy kênh hữu ích TẠI ĐÂY

VCBF được phép chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư trái phiếu

Trái Phiếu

VCBF được phép chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư trái phiếu

Tài chính

VCBF được phép chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư trái phiếu

Quỹ Đầu tư trái phiếu VCBF là quỹ mở trái phiếu đầu tiên của VCBF với 100% tài sản của quỹ sẽ được đầu tư vào các trái phiếu có chất lượng tốt.

VCBF được phép chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư trái phiếu

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép được chào bán chứng chỉ Quỹ Đầu tư trái phiếu VCBF (gọi là quỹ VCBF-FIF) ra công chúng. Trong đó, lợi nhuận kỳ vọng của Quỹ trên 8%/năm và lợi nhuận tham chiếu của Quỹ là lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm.

Số tiền tối thiểu để đầu tư vào Quỹ là 5 triệu đồng cho lần mua đầu tiên và 1 triệu đồng cho các lần mua tiếp theo. Không hạn chế số tiền tối đa được đầu tư vào Quỹ. Thời hạn nhận đăng ký mua chứng chỉ quỹ lần đầu sẽ từ ngày 3-6 đến ngày 18-7-2019.

Tiến sĩ Vũ Quang Đông, Tổng Giám Đốc của VCBF cho biết: “Với mục tiêu đầu tư và phân bổ tài sản với hai Quỹ mở của VCBF, Quỹ Đầu tư Trái phiếu VCBF sẽ giúp đa dạng hóa giải pháp đầu tư, đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các nhà đầu tư”. 

"

Mời các bạn tham khảo video và đừng quên nhấn vào đăng ký nếu thấy kênh hữu ích TẠI ĐÂY

Mời các bạn tham khảo video và đừng quên nhấn vào đăng ký nếu thấy kênh hữu ích TẠI ĐÂY