;

Vừa được bầu thành viên HĐQT SSI, ông Phạm Viết Muôn bị kết luận có vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu Chính phủ thoái vốn, cổ phần hóa

Hoạt động doanh nghiệp

Cụ thể, ông Phạm Viết Muôn có vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu cho lãnh đạo Chính phủ về chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT khi còn là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

 Từ ngày 24 – 26/4/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 35 do ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kì họp. Sau kì họp, UBKTTW đã đưa ra kết luận có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT).

Cụ thể, ông Phạm Viết Muôn, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu cho lãnh đạo Chính phủ về chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.

Đáng chú ý, theo kết luận, ông Vũ Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ có vi phạm, khuyết điểm trong việc quyết định chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT.

Diễn biến mới đây, ông Phạm Viết Muôn và ông Nguyễn Hồng Nam được bầu làm thành viên HĐQT của CTCP Chứng Khoán SSI (Mã: SSI) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Nhiệm kì thành viên HĐQT của ông Muôn tại Chứng khoán SSI là 5 năm kể từ ngày 25/4/2019. Trước đó, vào tháng 4/2018, ông Phạm Viết Muôn từng là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (Mã: PAN).

Vừa được bầu thành viên HĐQT SSI, ông Phạm Viết Muôn bị kết luận có vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu Chính phủ thoái vốn, cổ phần hóa - Ảnh 1.

Tiểu sử, ông Phạm Viết Muôn sinh ngày 20/12/1954 tại Tứ Kỳ, Hải Dương. Trong quá trình công tác, ông Muôn từng giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp trung ương.

 

Phan Quân

Theo Kinh tế & Tiêu dùng