;

Mời các bạn tham khảo video trên và đừng quên đăng ký nếu thấy kênh hữu ích TẠI ĐÂY

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 22-26/7

Hoạt động doanh nghiệp
Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 22-26/7

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 22-26/7

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 7/2019...

Ảnh minh họa.

Hà Anh

20/07/2019 23:44

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 7/2019.

* Ngày 22/07/2019, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (mã CAN-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 22/07/2019, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (mã BSC-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 03%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Ngày 22/07/2019, Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong-Kiên Giang (mã SKG-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 23/07/2019, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (mã PLX-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 26%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.600 đồng).

* Ngày 24/07/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (mã CCL-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng).

* Ngày 24/07/2019, Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (mã VNE-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

* Ngày 25/07/2019, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (mã NBP-HNX) trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 25/07/2019, Tổng công ty Việt Thắng - Công ty Cổ phần (mã TVT-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 100%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng).

* Ngày 25/07/2019, Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt nam (mã VNR-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 25/07/2019, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (mã NBP-HNX) trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 26/07/2019, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (mã AGM-HOSE) trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 26/07/2019, Công ty Cổ phần Thương mại Bia hà Nội (mã HAT-HNX) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

* Ngày 26/07/2019, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (mã PTI-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 26/07/2019, Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 26/07/2019, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (mã AGM-HOSE) trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 26/07/2019, Công ty Cổ phần Thương mại Bia hà Nội (mã HAT-HNX) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

* Ngày 26/07/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (mã TVS-HOSE) trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 26/07/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE) trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2018 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

"

Mời các bạn tham khảo video và đừng quên nhấn vào đăng ký nếu thấy kênh hữu ích TẠI ĐÂY

Mời các bạn tham khảo video và đừng quên nhấn vào đăng ký nếu thấy kênh hữu ích TẠI ĐÂY