;

Mời các bạn tham khảo video trên và đừng quên đăng ký nếu thấy kênh hữu ích TẠI ĐÂY

Vụ "đại gia" được huyện chi hơn 23 tỷ: Đã thu hồi được gần 10 tỷ đồng

Hoạt động doanh nghiệp
Vụ "đại gia" được huyện chi hơn 23 tỷ: Đã thu hồi được gần 10 tỷ đồng

Ngày 16/8, Ban Quản lý dự án huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có báo cáo giải trình với UBND huyện Tiên Phước xung quanh kết luận số 09 của Thanh tra tỉnh Quảng Nam.

Về tạm ứng xây lắp số tiền 24.880.000.000 đồng theo số liệu của Thanh tra tỉnh Quảng Nam, tổng giá trị tạm ứng vốn xây lắp chưa thu hồi các công trình là 24.880.000.000 đồng. Số liệu trên là tại thời điểm Đoàn thanh tra đang thực hiện (Quý I/2019), đến nay mặt bằng các công trình đã cơ bản được giải phóng sạch, Chủ đầu tư đã quyết liệt tổ chức đồng thời nhiều biện pháp thi công, tăng cường máy móc, vật tư, nhân công để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, khối lượng thực hiện một số công trình đã vượt nguồn vốn kế hoạch bố trí, chủ đầu tư đã tiến hành thu hồi tạm ứng các công trình có khối lượng thực hiện.

 vu

Công trình trụ sở Đài truyền thanh huyện đang được thu hồi bằng khối lượng

“Việc tạm ứng được Chủ đầu tư (BQL dự án-PV) thực hiện theo qui định hiện hành (Khoản 5 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 qui định: “Mức tạm ứng hợp đồng không được vượt quá 50% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết, trường hợp đặc biệt thì phải được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép hoặc Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh…”.

Khi thực hiện tạm ứng, Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công thực hiện bảo lãnh tạm ứng hợp đồng do ngân hàng phát hành có giá trị bằng giá trị tạm ứng, đúng theo qui định tại Khoản 4 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 qui định.

Ban QLDA và Quỹ đất huyện nhận thiếu sót là chưa triển khai giải phóng mặt bằng sạch để triển khai thi công công trình đúng theo kế hoạch, nhằm thanh toán giá trị tạm ứng theo đúng thời gian qui định. Nội dung này cũng đã được Ủy ban kiểm tra Huyện ủy  phê bình trong thời gian kiểm tra Chi bộ cơ quan đơn vị (Quí II/2019).

Kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản được cơ quan báo cáo về Phòng Tài chính kế hoạch trong tháng 11 hàng năm để chuẩn bị kế hoạch đầu tư năm sau (đối với vốn NS tỉnh, trung ương: giải ngân 100% vốn thì năm sau được tiếp tục bố trí vốn, nếu giải ngân không hết thì bị thu hồi về NS cấp trên, năm sau không được bố trí vốn)” – BQL ĐTXD huyện giải trình.

Trước việc này, BQL dự án huyện Tiên Phước đã đưa ra biện pháp khắc phục, đến thời điểm hiện tại, BQL và Quỹ đất đã thu hồi được 8,91 tỷ đồng. Số tiền còn lại sẽ thu hồi dứt điểm trước thời gian 30/9/2019. 

“Về thiếu sót trên, Ban Quản lý dự án - Quỹ đất sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm và tổ chức thực hiện tốt hơn trong quá trình điều hành quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn trong thời gian đến. Đặc biệt đối với công trình Mầm non Tiên Kỳ, Dự án phát huy giá trị khu di tích cụ Huỳnh, Ban quản lý dự án yêu cầu đơn vị thi công tập trung nhân lực máy móc để đẩy nhanh tiến độ để thu hồi tạm ứng và hoàn thành công trình trong năm 2019…” - giải trình nêu rõ.

 vu

Công ty Kim Thiên Phước được Thanh tra kết luận là huyện tạm ứng hơn 23 tỷ đồng trái quy định

Theo BQL dự án huyện giải trình thêm, tất cả các nội dung tại kết luận 09 của Thanh tra tỉnh nêu ra, Ban quản lý dự án đã nghiêm túc nhận khuyết điểm, báo cáo giải trình nguyên nhân và đặc biệt cho tạm ứng Hợp đồng khi chưa có mặt bằng sạch, tại thời điểm thanh tra chưa thu hồi thì đến nay, các công trình đã có mặt bằng sạch để tổ chức thi công, đã thu hồi được 8,91 tỷ/24,88 tỷ (số thu hồi tại Kho bạc nhà nước huyện), dự kiến đến 20/8/2019 thu hồi được 15,1 tỷ/24.8 tỷ (hiện nay đã lập hồ sơ khối lượng), đến 30/9/2019 sẽ thu hồi 24.88 tỷ/24.88 tỷ 100% giá trị tạm ứng.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã có kết luận số 09 kết luận, trong 3 năm (2016-2018), UBND huyện Tiên Phước thanh toán kế hoạch vốn đầu tư 507.702,14 triệu đồng/660.122,30 triệu đồng đạt 79,94% kế hoạch vốn giao. Qua đối chiếu quản lý sử dụng vốn đầu tư tại các đơn vị dự toán cho thấy trường hợp phân bổ kế hoạch vốn khi chưa đảm bảo việc triển khai thi công, tạm ứng vốn kéo dài nhiều năm; đến nay công trình chưa thực hiện nhưng chủ đầu tư, UBND huyện Tiên Phước không thu hồi vốn tạm ứng theo Thông tư số 52 của Bộ Tài chính sửa đổi.

“Trong công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư XDCB trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến năm 2018 còn nhiều hạn chế, UBND huyện phân bổ kế hoạch vốn và thực hiện ứng vốn cho các nhà thầu là Công ty CP TMXDCT Kim Thiên Phú (trụ sở thôn Phước An, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam -  do ông Trịnh Kim Thiên làm Giám đốc-PV) số tiền lớn hơn 23.920.000.000 đồng của các công trình khi chưa có mặt bằng. Việc tạm ứng vốn khi chưa đủ điều kiện thi công nhưng không thu hồi, tạo điều kiện cho các nhà thầu chiếm dụng vốn Nhà nước” - Thanh tra nêu rõ.

Trước hàng loạt sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Quảng Nam yêu cầu thu hồi nộp ngân sách Nhà nước huyện Tiên Phước số tiền 23.920.000.000 đồng chi cho công ty CP TMXDCT Kim Thiên Phú đầu tư cho các công trình.

“Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo UBND huyện Tiên Phước tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý đối với tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm.

Yêu cầu UBND huyện Tiên Phước dừng việc thực hiện theo nội dung Công văn số 619 của UBND huyện về việc giảm giá (3%) đối với các công trình XDCB theo hình thức chỉ định thầu thi công xây lắp.

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý theo thẩm quyền đối với cá nhân, tập thể đã để xảy ra sai phạm trong việc quản lý, sử dụng nguồn đầu tư xây dựng cơ bản, các nguồn vốn thu khác và trong công tác thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản như kết luận đã nêu”, thanh ra yêu cầu.

"

Mời các bạn tham khảo video và đừng quên nhấn vào đăng ký nếu thấy kênh hữu ích TẠI ĐÂY

Mời các bạn tham khảo video và đừng quên nhấn vào đăng ký nếu thấy kênh hữu ích TẠI ĐÂY