;

Mời các bạn tham khảo video trên và đừng quên đăng ký nếu thấy kênh hữu ích TẠI ĐÂY

Nhà máy in tiền quốc gia lần thứ hai báo lỗ

Hoạt động doanh nghiệp
Nhà máy in tiền quốc gia lần thứ hai báo lỗ

Theo báo cáo tài chính của Nhà máy in tiền quốc gia, 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần ghi nhận 906 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán chỉ thấp hơn 3% khiến lãi gộp giảm 77% còn 20,3 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong kỳ giảm 42% còn 10,3 tỷ đồng, trong khi chi phí giảm nửa xuống 4,8 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp và doanh thu tài chính sụt giảm, chi phí quản lý là yếu tố duy nhất tăng trong kỳ báo cáo, với 32,6 tỷ đồng, cao hơn 12% so với nửa đầu 2018.

Trừ chi phí, nhà máy lỗ hơn 11,2 tỷ đồng trong 6 tháng, trong khi cùng kỳ 2018 có lãi sau thuế gần 60,4 tỷ đồng. Năm trước, doanh nghiệp lãi sau thuế 51 tỷ đồng. Như vậy, trong nửa cuối 2018, Nhà máy in tiền quốc gia lỗ 9,4 tỷ đồng. 

nmit-2635-1565952743.png

Lợi nhuận sau thuế của Nhà máy in tiền Quốc gia trong 6 năm gần đây. 

Tính đến 30/6, tổng tài sản ở mức 2.266 tỷ đồng, tăng 1% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 63%, với 331 tỷ đồng tiền, tương đương tiền giảm 43% so với đầu năm. Trong khi đó, hàng tồn kho tăng từ 424 tỷ đồng lên 950 tỷ đồng. Tài sản dài hạn có 65% là tài sản cố định hơn 548 tỷ đồng. Nhà máy đang có khoản lỗ lũy kế hơn 11,2 tỷ đồng. 

"

Mời các bạn tham khảo video và đừng quên nhấn vào đăng ký nếu thấy kênh hữu ích TẠI ĐÂY

Mời các bạn tham khảo video và đừng quên nhấn vào đăng ký nếu thấy kênh hữu ích TẠI ĐÂY