if ( ! function_exists( 'hiepdesign_mce_text_sizes' ) ) { function hiepdesign_mce_text_sizes( $initArray ){ $initArray['fontsize_formats'] = "9px 10px 12px 13px 14px 16px 17px 18px 19px 20px 21px 24px 28px 32px 36px"; return $initArray; } add_filter( 'tiny_mce_before_init', 'hiepdesign_mce_text_sizes', 99 ); } Liên hệ đầu tư chứng khoán - Đầu tư tăng trưởng

Liên hệ đầu tư chứng khoán

Xin chào, mình là Thanh Nga, hiện tại mình đang là Trưởng phòng Kinh doanh tại Công ty cổ phần chứng khoán VPS. Hãy kết nối với mình qua Facebook, Zalo, SĐT: 035.975.7733 để được:

Hỗ trợ cơ cấu danh mục, tư vấn đầu tư chứng khoán.

Tham gia khóa học miễn phí về đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu.

Tham gia room zalo tư vấn chứng khoán miễn phí.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.